Echtscheiding mediator inschakelen?
Bel vrijblijvend: 026 - 791 00 50
Home > FAQ
hand zonder ring ondertekent document

Veelgestelde vragen over scheiden

Hieronder vindt u de 9 meest voorkomende vragen als het gaat om scheiden. Heeft u toch nog meer vragen, of wilt u direct uw echtscheidingsprocedure starten? Neem dan contact op met onze echtscheiding mediator via 026 - 791 00 50.

1. Ik wil scheiden, wat moet ik doen?

De eerste stap is misschien wel de moeilijkste, maar u dient uw partner te informeren. Hierin is het belangrijk om eerlijk en duidelijk te zijn. Vaak is het verstandig om uw partner even de tijd te geven na de mededeling voordat u verder het proces in gaat. De weg die u hierna gaat bewandelen hangt grotendeels af van de verstandhouding met uw partner, maar er zijn grofweg 3 mogelijkheden:

  • Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek met een gezamenlijke advocaat
  • Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek met een mediator
  • Echtscheiding op eenzijdig verzoek

2. Hoe werkt een echtscheidingsprocedure?

Een echtscheidingsprocedure kunnen we grofweg opdelen in 7 stappen:

Stap 1  Vertel het uw partner

Stap 2  Kies echtscheidingsprocedure

Stap 3  Echtscheidingsconvenant opstellen

Stap 4  Ouderschapsplan opstellen

Stap 5  Verzoek om echtscheiding indienen

Stap 6  Afhandeling echtscheiding

Stap 7  Inschrijving echtscheidingsbeschikking

3. Heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw eigen levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt gekeken naar uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk. Echtgenoten zijn niet alleen tijdens maar dus ook na het huwelijk verplicht om voor elkaar te zorgen. De rechter maakt in feite een vergelijking tussen uw behoefte en de draagkracht van uw ex-partner.

4. Hoeveel partneralimentatie kan ik krijgen?

Voor de berekening van de behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt vaak gebruikt gemaakt van de zogenaamde Hof-formule. Deze formule bepaalt de behoefte van een alimentatiegerechtigde op 60% van het netto gezinsinkomen, verminderd met de kosten van de kinderen. Van dit bedrag dienen de eigen inkomsten van de alimentatiegerechtigde nog afgehaald te worden. Ook wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige berekend. De alimentatie wordt vastgesteld op het laagste van deze twee bedragen. Dus als de behoefte hoger is dan de draagkracht, wordt de alimentatie toch bepaald door de draagkracht.  Uiteraard kijkt een rechter naar het gehele plaatje.

Let op! Bovenstaande uitleg is zeer beknopt en is vooral bedoeld om u inzicht te geven. Wilt u precies weten wat de uitkomsten in uw situatie zijn? Dan doet u er goed aan om onze specialist te bellen.

5. Heb ik recht op kinderalimentatie?

De ouder die na een echtscheiding voor de kinderen zorgt, heeft recht op kinderalimentatie zolang de kinderen nog minderjarig zijn. De andere ouder zal dit moeten betalen tenzij dat financieel niet mogelijk is.

6. Hoeveel kinderalimentatie krijg ik?

Om vast te stellen of en hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden, worden de volgende drie stappen genomen:

  • wat is de behoefte van de kinderen (hierbij wordt gekeken naar vastgestelde normen);
  • wat is de draagkracht van beide ouders;
  • de rechter vergelijkt de draagkracht van beide ouders en stelt naar rato van deze draagkracht de kinderalimentatie vast.

Let op! Bovenstaande uitleg is zeer beknopt en is vooral bedoeld om u inzicht te geven. Wilt u precies weten wat de uitkomsten in uw situatie zijn? Dan doet u er goed aan om onze specialist te bellen.

7. Is alimentatie verplicht?

Als u een alimentatieplicht heeft, dan geldt er in principe een verplichting. Maar u kunt ook zelf afspraken maken met uw partner. Zolang u het samen eens bent om af te zien van de alimentatieplicht dan kan dat. U kunt hier later altijd nog op terugkomen, bijvoorbeeld als u of uw partners financiële situatie wijzigt. Wel zal een rechter altijd beoordelen in het geval van kinderalimentatie of er voldoende over de kosten en verdeling is nagedacht, in het belang van het kind.

8. Heb ik een advocaat nodig?

Wij kunnen als echtscheiding specialist uw gehele echtscheiding begeleiden. Voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding is een advocaat verplicht. Wij werken hiervoor samen met een vaste advocaat. Voor alle afspraken die u onderling met uw partner kunt maken heeft u geen advocaat nodig, maar het is zeker wel verstandig om een specialist in te schakelen. U maakt immers allerlei afspraken die belangrijk zijn voor de toekomst en die, na bekrachtiging van de rechter, bindend zijn. U wilt niet in de toekomst vastzitten aan afspraken die u gemaakt heeft zonder rationeel na te denken.

9. Wat kost een scheiding?

Als u gaat scheiden krijgt u te maken met verschillende kosten:

  • Kosten voor echtscheiding mediator en/of advocaat
  • Griffierecht
  • Legeskosten (akten en uittreksels)

Wij werken met vaste prijsafspraken. De prijs is afhankelijk van uw situatie. We maken samen met u in een eerste (gratis) kennismakingsgesprek afspraken over het bedrag, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

De overheid vergoedt in een aantal gevallen een deel van de kosten in de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u hier meer over lezen. Wij kunnen dit ook voor u nakijken.